Om os

Vores mission er at forbedre menneskers liv et åndedrag ad gangen…

VI PASSER PÅ HINANDEN

Verdensmålene giver os en fælles vision

Vi kan ikke blive ved med at gå på den samme sti og tro, den fører os i en anden retning, end den hidtil har gjort. Hvis vi skal nå målet om en bæredygtig verden, må vi gøre ting anderledes, end vi hidtil har gjort.

Konkret betyder det, at vi særligt fokuserer på nedenstående verdensmål og deres konsekvenser, og arbejder med at belyse problemstillingen, via et robust datagrundlag, således individer, virksomheder og institutioner kan udvikle handlingsplaner og sikre en sundere verden til de næste generationer.

FN VERDENSMÅL #3

Sundhed og Trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Vi skal sikre at vi ikke bliver syge af forureningen i luften, som er en stigende udfordring. Luftforurening forringer og forkorter menneskers liv og er dyrt for samfundet. Vi skal sikre mennesker kan leve et sundt liv fysisk, og trives mentalt, også i storbyerne.

FN VERDENSMÅL #9

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter. Vi skal fremme brugen af bæredygtig materialer i bygninger og træffe de rigtige beslutninger på baggrund af data, hvis man skal måle hvordan bygninger påvirker vores sundhed, trivsel og klimaet.

FN VERDENSMÅL #11

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Over hele verden søger folk fra landet ind til de større byer. Det kaldes for urbanisering. Urbaniseringen skaber et enormt pres på verdens byer.

Flere mennesker i byerne betyder også mere forurening. Derfor har målet også fokus på luftforurening i byerne. Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund skal sikre ordentlige boliger til alle.   

En sikker genåbning

Lad os passe på planeten sammen!

Når livet vender tilbage til det normale, vil det være en forventning på dette tidspunkt, at faciliteter prioriterer luftkvaliteten og giver forsikringer til deres kunder, medarbejdere og lejere om, at store skridt bliver fulgt for at afbøde spredningen af ​​ikke kun VOC’er, skimmelsvamp og støv , lugte osv. men vira, hvad enten det er specifikt COVID-19 eller andre.

Luftkvalitet plejede at være noget, folk overvejer, når de vil gå den ekstra mil, men siden pandemien er det blevet en absolut nødvendighed for virksomheder og faciliteter at genåbne sikkert.