Covid-19

Luftkvalitet spiller en væsenlig rolle

Hvad er sammenhængen mellem luftkvalitet og covid-19?

Nyere forskning tyder på, at luftkvalitet kan spille en rolle i spredningen og alvoren af ​​COVID-19-pandemien på to måder:

Langtidsvirkninger af luftforurening

En stigning på kun 1 μg/m3 i PM2.5-partikler i luften er forbundet med en stigning på 8 % i COVID-19-dødsraten (reference)

Virusoverførsel via luften

Verdenssundhedsorganisationen WHO har erkendt, at luftbårne, mikroskopiske dråber, som kan svæve i luften i timevis, kan fremme spredningen af ​​den nye coronavirus, især i overfyldte indendørs lokaler og spillesteder (reference) .

Dette er en risiko, som eventarrangører, skoler, universiteter, indkøbscentre, biografer, hoteller osv. ikke har råd til at ignorere. Overvågning af luftkvalitet er et nøgleelement i COVID-19-risikoreduktionsstrategier.

Selvom der ingen aktuel måde er at direkte overvåge coronavirus-partikler i luften ved hjælp af kommerciel luftkvalitetsovervågning, kan partikelsensoren registrere nogle af disse partikler, når de passerer gennem sensoren. Alle disse påviste partikler vil blive inkluderet i den samlede PM2,5-aflæsning. Via dashboarded kan der således vurderes, om ventilations- og fugtniveauer er tilstrækkelige til at begrænse spredningen af COVID-19.

Balance mellem sikkerhed og effektivitet

Håndter COVID-19 med vores
IAQ strategi

COVID-19 pandemien har introduceret nye udfordringer tværs over økonomien og udsat helbredsrisici i mange daglige miljøer, herunder vores skoler, arbejdspladser og virksomheder. Efter genåbningen af vores samfund har vi været nødsaget til at finde balancen mellem sikkerhed og effektivitet.

Da COVID-19 vira transmitterer via luften, uanset om det er via luftvejsdråber eller luftbårne partikler, er indendørs luftkvalitet en stor bekymring. For at begrænse overførslen af ​​den nye coronavirus skal du huske på tre generelle her-og-nu strategier

Minimer spredningen af covid-19

Strategier til kampen mod Covid-19

Brug af kun en af understående strategier er ikke en sikker måde at bekæmpe COVID-19; men ved hjælp af en kombination af disse strategier, især i samarbejde med andre værktøjer som social afstand og hygiejne, der minimerer spredningen af COVID-19 og viser, at du værdsætter sundheden for hver bygningsbeboer.

Maksimer ventilation af udeluften

Bevar en luftfugtighed på mellem 40-60%

Sikre tilstrækkelig filtrering af luften