Bliv en del af vores luft monitoreringsnetværk

Bliv en del af vores luft monitoreringsnetværk

Alvoren bag uren luft

Højere luftforurening end lovgivningen tillader

Selvom Danmark langtfra er et af de lande i verden, der har mest luftforurening, betyder WHO’s nye anbefalinger til grænseværdier for luftforurening, at mange af de danske kommuner nu ligger for højt. Selv ved lavere koncentrationer, end den nuværende lovgivning tillader.

Forskningen de seneste år har vist, at luftforurening selv ved lave koncentrationer kan føre til sygdom såsom; luftvejs- og hjertekarsygdomme, lungekræft, astma og kronisk bronkitis, og for tidlig død.

+7.000.000

Dødsfald I Verden

4.000.000

Dødsfald som kan henføres til udendørs PM2,5 eksponering

4600

Dødsfald alene I Danmark

40 µg/m

Ligger luftforureningen på i de mest trafikerede gader i vores byer i Danmark

Alvoren bag uren luft

Højere luftforurening end lovgivningen tillader

Selvom Danmark langtfra er et af de lande i verden, der har mest luftforurening, betyder WHO’s nye anbefalinger til grænseværdier for luftforurening, at mange af de danske kommuner nu ligger for højt. Selv ved lavere koncentrationer, end den nuværende lovgivning tillader.

Forskningen de seneste år har vist, at luftforurening selv ved lave koncentrationer kan føre til sygdom såsom; luftvejs- og hjertekarsygdomme, lungekræft, astma og kronisk bronkitis, og for tidlig død.

+7.000.000

Dødsfald I Verden

4.000.000

Dødsfald som kan henføres til udendørs PM2,5 eksponering

4600

Dødsfald alene I Danmark

40 µg/m

Ligger luftforureningen på i de mest trafikerede gader i vores byer i Danmark

“Vi ønsker at ændre den måde, du ser den luft du indånder på. Nøjagtige hyperlokale data om luftforurening i dit lokalsamfund er det første skridt mod at forstå sundhedsrisici og foretage forbedringer.”

Vær med til at skabe en renere fremtid

Fordele for virksomheder og organisationer

Ren luft

Forbedrer sundhed, produktivitet og komfort ved at holde luftkvaliteten i den optimale zone.

Glade kollegaer

Vis dit engagement, boost tillid og tilfredshed  overfor dine ansatte, medarbejdere og kunder

Spar energi

Integrer realtidsdata med dine bygningsautomatiseringssystemer for at spare energi og reducere kulstofemissioner.

Grønt og sundt

Skil dig ud fra konkurrencen ved at opnå grønne og sunde bygningscertificeringer som, RESET, LEED og WELL.

Vær med til at skabe en renere fremtid

Fordele for virksomheder og organisationer

Ren luft

Forbedrer sundhed, produktivitet og komfort ved at holde luftkvaliteten i den optimale zone.

Glade kollegaer

Vis dit engagement, boost tillid og tilfredshed  overfor dine ansatte, medarbejdere og kunder

Spar energi

Integrer realtidsdata med dine bygningsautomatiseringssystemer for at spare energi og reducere kulstofemissioner.

Grønt og sundt

Skil dig ud fra konkurrencen ved at opnå grønne og sunde bygningscertificeringer som, RESET, LEED og WELL.

Det kræver en god løsning

Vores løsning

Vi formidler og udfører målinger af indeklima og luftforurening, således individer, virksomheder og institutioner kan udvikle handlingsplaner og sikre et sundt miljø.

Det gør vi ved at bygge et højdensitets intelligent luftsensor netværk, og udnytter avancerede teknologier og befolkningens direkte engagement for at forbedre miljøovervågning og hjælper med at beskytte folkesundheden.

Vores løsning fylder et datagab i kommunale og statslige netværk, og arbejder med miljøeksperter, forskningsinstitutioner samt laboratorier der baseret på vores data, kan afhjælpe nogle af de udfordringer vi står overfor som individer og som samfund.

Skab en sundere tilværelse

Fordele for individer

Minimer eksponering

Minimer eksponering for forurenende stoffer for dig selv og mennesker omkring dig.

Pas på helbredet

Lær om luftforurening. Hvordan påvirker min livsstil mit helbred?

Lokal luftkvalitetsdata

Hjælp os med at levere lokale luftkvalitetsdata i realtid i din by.

handling forudsætter viden

Vi er stolte over at kunne give borgere muligheden for at skabe helt nye indsigter i den danske luft og gøre dem tilgængelige for forskere, politikere – og borgerne selv. Det viser også, hvordan avanceret teknologi kan være med til at løse nogle af tidens største udfordringer.

7 vigtige miljøfaktorer, der påvirker dit helbred.

Mål det usynlige

Vi bruger 90 % af vores tid indenfor. Sund luft kan afbøde luftbårne vira, forbedre kognitive evner, øge produktiviteten og forbedre det generelle velvære

Temperatur

Kolde temperaturer kan undertrykke immunsystemet og hjælpe med spredningen af ​​vira.

Fugtighed

For meget eller for lidt fugt fører til forkølelse, influenzasymptomer og risiko for giftig skimmelsvamp.

CO2

Indendørs eksponering for kuldioxid kan forringe ydeevne og beslutningstagning.

TVOCs

Giftige kemikalier kan findes i hverdagsmaterialer. De kan forårsage hud- og luftvejsirritation.

PM2.5

Partikler (PM2.5) kan rejse ind i vores lunger og udløse sundhedsproblemer som astma og allergier.

PM10

PM10 kan resultere i astmaanfald og bronkitis til forhøjet blodtryk, hjerteanfald, slagtilfælde og for tidlig død.

03

Indånding af jordnær ozon kan udløse brystsmerter, hoste, halsirritation og kan forværre bronkitis, emfysem og astma.

Temperatur

Temperaturen er ikke kun vigtig af hensyn til komfort, men også fordi det kan have en direkte indflydelse på hjernens kognitive funktion. Medmindre vi er akklimatiseret til varme eller kolde forhold, kan nogle mennesker have det vanskeligt med at koncentrere sig eller arbejde i stuetemperaturer over 25 ° C eller under 15 ° C. 19-21 ° C betragtes som optimal for kontorer og 21° C i hjemmet. Under bestemte forhold kan temperatur og luftfugtighed have en direkte indflydelse på udviklingen af skimmelsvamp i bygninger.

Temperatur

Kolde temperaturer kan undertrykke immunsystemet og hjælpe med spredningen af ​​vira.

Fugtighed

For meget eller for lidt fugt fører til forkølelse, influenzasymptomer og risiko for giftig skimmelsvamp.

CO2

Indendørs eksponering for kuldioxid kan forringe ydeevne og beslutningstagning.

TVOCs

Giftige kemikalier kan findes i hverdagsmaterialer. De kan forårsage hud- og luftvejsirritation.

Kuldioxid CO2

Kuldioxid CO2 er naturligt til stede i frisk luft i en koncentration på 0,03-0,045% eller mellem 300 og 450 dele pr. Million (ppm).

Hvis et overfyldt indendørs rum ikke er tilstrækkeligt ventileret, kan kuldioxid opbygges, hvor folk begynder at føle sig søvnige, sløve; har svært ved at koncentrere sig og kan endda opleve kvalme, opkast, svimmelhed, hovedpine og hurtig vejrtrækning.

Den sunde maksimale koncentration af CO2 er 1000 ppm (dele pr. Million) og bør aldrig overstige 1500 ppm. En nylig undersøgelse fra Harvard Medical School har imidlertid antydet, at den kognitive ydeevne begynder at falde fra 600 ppm og opefter.

En usund opbygning af CO2 forekommer ofte i hjemmet – for eksempel i et utilstrækkeligt ventileret rum fyldt med familiemedlemmer – og også i overfyldte kontorer med en utilstrækkelig forsyning af frisk luft. Vi har alle oplevet lettelsen, når nogen åbner et vindue eller en dør, fordi luften er blevet “indelukket”.

På arbejdspladsen vil forhøjede niveauer af CO2 forringe medarbejdernes kognitive præstation og have en direkte indflydelse på produktivitet og rentabilitet.

Overfyldte skoleklasserum kan have reelle problemer med høje CO 2 -niveauer – direkte påvirker børns evne til at forstå og huske – dvs. alvorligt forringe deres indlæringsevne. Det er ikke ualmindeligt, at CO 2 -koncentrationer i UK-klasseværelser overstiger 2000 ppm og nogle, endnu højere ved over 3.000 ppm.

PM2.5

Partikler (PM2.5) kan rejse ind i vores lunger og udløse sundhedsproblemer som astma og allergier.

PM10

PM10 kan resultere i astmaanfald og bronkitis til forhøjet blodtryk, hjerteanfald, slagtilfælde og for tidlig død.

03

Indånding af jordnær ozon kan udløse brystsmerter, hoste, halsirritation og kan forværre bronkitis, emfysem og astma.